Visi

Ikut serta dalam karya Penyelamatan Allah melalui pelayanan kepada masyarakat kecil, lemah, miskin dan tersingkir sehingga mampu mandiri.

Misi

  • Memperjuangkan keadilan dan membebaskan masyarakat Panti Asuhan dari kesusahan melalui: Perlindungan anak, pendidikan, pembinaan, pendampingan dan memberikan kehidupan yang layak.

  • Membimbing, mengasuh, mengarahkan dan memberdayakan anak Panti Asuhan agar menjadi manusia mandiri, berbudi pekerti luhur dan bertaqwa kepada Tuhan.